Určení barev

 

Myslíte, že nelze uhádnout, jak barevná koťátka se vám narodí? Možná kdysi, když svět ještě neznal Mendela a jeho výzkum. Mendel formuloval zákony dědičnosti, které platí všeobecně. Uspořádal možnosti kombinací do vzorců a přehledných tabulek, ze kterých dokážeme přesně určit jací se narodí potomci, z námi vybraných rodičů.
Chceme-li začít s cíleným šlechtěním a využít genetiku, nestačí mít pouze kočku, ale musíme znát také její příbuzné a zvlátě to, jaké nesou vlohy. Cíleným množením jedinců z vlastní rodové linie, můžeme vzájemným přikřižováním příbuzných a nepříbuzných zvířat vylepšovat jejich standard a kvalitu.Za vznik nového jedince vděčíme splynutí spermie s vajíčkem. Oba tyto životodárné mobiliáře obsahují poloviční počet chromozomů rodičů. Ty se vzájemně zkombinují a vznikne nový jedinečný tvor, který vděčí za své geny rodičům. Gen je jednotkou dědičnosti. Každý gen, každého tvora, se skládá ze dvou vloh (alel). Vlohy se vždy párují, proto budoucí kotě dostává v jednom genu - jednu alelu od matky a druhou od otce. Alely nesou stejné nebo nestejné vlastnosti, tak vznine podoba budoucího jedince (např. barva, typ srsti, barva očí, ale i charakter).

Testování a zdravý chov

 

Pro zdárné šlechtění musíme vybírat zdravá, hezká zvířata s dobrým charakterem. Nejdůležitější je zapojovat do chovného programu vždy pouze testované jedince, u kterých je předpoklad, že nezanesou do naší chovné linie žádné nežádoucí skryté genetické vady.