Organizace a kluby

FIFE

 

Celosvětovým vrcholným orgánem chovatelů koček je FIFé (Federation Internationale Féline). Jeho webové stránky obsahují vše, čím se musí chovatelé i vystavovatelé znát. Vše, co by vás mohlo zajímat o chovu koček, pořádání výstav, posuzovatelích, o jiných klubech, chovatelských stanicích, předpisech a řádech, ale hlavně o plemenech, jejich standardech, rodokmenech ap.
www.fifeweb.org

ČSCH

 

Český svaz chovatelů je nadřízeným orgánem Sdružení chovatelů koček ČR, které sdružuje chovatele koček v zájmovém chovu. Obě tyto organizace spadají pod FIFé.
www.schk.cz/schk/sdruzeni.htm

Purebred Burmese Cats Alliance

 

Vstoupili jsme do aliance chovatelů, kteří chovají barmské kočky pouze na zdravých liniích, v plných, uznaných barvách a bez stříbra. Birgit Dietzel spravuje web této aliance, jejíž členi jsou roztroušeni po celém světě. Výměna zkušeností probíhá za pomocí moderních sociálních sítí.
www.burmese-cats-alliance.com

Český klub chovatelů barmských koček

 

Klub vznikl ze zájmu o toto vzácné plemeno koček. Sdružuje české chovatele, kteří si vzájemně předávají znalosti, zkušenosti i informace o nových genetických testech ap.

Friendly Cat Club

 

Je naše mateřská organizace chovatelů koček. Byla založena 14. dubna 2013.
www.zo-fcc.cz

Burmilla club

 

Členem Burmilla Clubu jsme od září 2009. Sám klub vznikl v létě stejného roku a sdružuje chovatele plemene Burmilla. Zakládající členkou je Lena Venclíková, která jako první importovala Burmilly do Čech a založila zde jejich chov. Šířila osvětu a dokázala získat nadšence pro "české Burmilly", které jsou nyní ve světě vysoce ceněné. Jejich šlechtění bylo v Čechách dotaženo téměř k naprosté dokonalosti. Česká Burmilla "Zeta Jones Dee" zvítězila v roce 2011 na světové výstavě koček, která se konala v polské Poznani.
www.burmilla.eu